středa 5.4.2023
Kladno
Pardubice "B"
8:4
1. kolo,  neděle 16.4.2023
Kladno
Zlín
1:0
2. kolo,  pondělí 17.4.2023
Kladno
Zlín
3:1
3. kolo,  čtvrtek 20.4.2023
Zlín
Kladno
1:7
4. kolo,  pátek 21.4.2023
Zlín
Kladno
0:1

ROCKNET Arena

  • Název stadionu: ROCKNET Arena
  • Otevření: v roce 2011
  • Vlastník: Statutární město Chomutov
  • Ředitel arény: Otto Štelcich
  • Kapacita: 5250 diváků
  • Rozměry hrací plochy: 28x60 m
  • Adresa: Mostecká 5900, 430 01 Chomutov
  • GPS: 50°28′3″ s. š., 13°25′40″ v. d


ROCKNET Arena v Chomutově slouží od sezony 2021/22 kladenským Rytířům k domácím zápasům A-týmu, a to kvůli probíhající rekonstrukci ČEZ stadionu. V aréně hrají své zápasy a trénují také Piráti Chomutov. Obě ledové plochy arény využívají rovněž chomutovské krasobruslařky.


Parkování

Parkovací plochy pro téměř 400 automobilů se nachází přímo v areálu ROCKNET Areny.


ORGANIZAČNÍ ŘÁD A PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY EXTRALIGOVÝCH UTKÁNÍ V SEZONĚ 2021-2022

 

1.

Organizátorem a pořadatelem utkání Tipsport extraligy ledního hokeje (dále jen „extraligy“) v budově Zimního stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem, Mostecká 5773, Chomutov a přilehlých pozemků parkoviště (dále jen „Rocknet Arena“ nebo „arena“) je Hokej Kladno s.r.o. (dále jen „klub“)

Tento „Organizační řád a pravidla pro návštěvníky extraligových utkání v sezoně 2021-2022“ (dále jen „Organizační řád“) navazuje na platný „Návštěvní řád“ ze dne 1.10.2017 vydaný provozovatelem areny, společností „Kultura a sport Chomutov s.r.o.“. Dle bodu 7. b) „Návštěvního řádu“ mají ustanovení tohoto „Organizačního řádu“ při utkáních extraligy přednost před „Návštěvním řádem“, který ovšem nadále zůstává v platnosti.

2.

A. Návštěvník extraligového utkání je při vstupu do Rocknet Areny povinen bez vyzvání ukázat vstupenku nebo jiný doklad opravňující jej ke vstupu – v případě nesplnění této povinnosti pořadatelská služba nevpustí návštěvníka do areny. Zakoupená vstupenka nebo jiný doklad opravňující ke vstupu opravňuje návštěvníka extraligového utkání ke sledování utkání ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.

B. Při vstupu do prostorů Rocknet Areny během extraligového hokejového utkání se provádí bezpečnostní prohlídky návštěvníků. Pokud návštěvník tuto prohlídku odmítne, nebude mu umožněn vstup do prostorů areny.

C. Návštěvník je při vstupu a v odůvodněných případech (např. podezření, že dané osobě byl uložen zákaz vstupu na zimní stadion nebo v případě porušení návštěvního či organizačního řádu) i kdykoliv během pobytu v Rocknet Areně povinen na vyzvání pořadatelské služby prokázat svou totožnost - v případě nesplnění této povinnosti může pořadatelská služba návštěvníka nevpustit či vyvést z Rocknet Areny.

D. Klub je oprávněn uložit v případě porušení příslušných ustanovení návštěvního a organizačního řádu ze strany návštěvníka časově ohraničený zákaz vstupu do Rocknet Areny, a to v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku při extraligovém utkání.

E. Klub je oprávněn odepřít vstup do Rocknet Areny vedle osob, které nemají vstupenku nebo jiný doklad opravňující ke vstupu či se odmítnou podrobit vstupní kontrole či prohlídce, také osobám, které představují bezpečnostní riziko pro pořádanou akci, osobám, kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci či akce obdobné z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích, a dále osobám, kterým byl ze strany jiných klubů zakázán vstup na zimní stadiony těchto klubů.

F. Klub má právo zpracovávat osobní údaje návštěvníků i bez jejich výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů klubu, a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku na zimních stadionech a zamezení vstupu na zimní stadiony osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního jednání.

G. Klub má právo předávat tyto osobní údaje za stejným účelem třetím osobám, a to zejména ČSLH a dalším klubům, jako dalším správcům.

H. Klub může zpracovávat osobní údaje osob, které se v Rocknet Areně dopustily porušení návštěvního či organizačního řádu či jiného protiprávního jednání - jméno, příjmení, datum narození, fotografie, obrazové, obrazově zvukové či zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním či organizačním řádem nebo za jednání protiprávní z jiného důvodu, a údaje o přijatých opatřeních a uložených trestech.

I. Kdykoliv během pobytu v Rocknet Areně mohou být pořizovány fotografie, obrazové, obrazově-zvukové a zvukové záznamy návštěvníků – Rocknet Arena je neustále monitorována kamerovými systémy.

3.

A. Vždy platná verze „Návštěvního řádu“ je k dispozici na webových stránkách provozovatele areny, společnosti „Kultura a sport Chomutov s.r.o.“ na adrese:
http://www.kultura-sport.cz/zarizeni/zimni-stadion-sd-arena/informace 

B. Vždy platná verze tohoto „Organizačního řádu“ je k dispozici na webových stránkách organizátora utkání extraligy, společnosti „Hokej Kladno s.r.o.“ na adrese: 
https://rytirikladno.cz/zobraz.asp?t=rocknet-arena 

 

Dne 1.9.2021
Hokej Kladno s.r.o.
Martin Špaček, provozní manažer

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU