čtvrtek 5.8.2021
Kladno
Jihlava
17:30
 úterý 10.8.2021
Jihlava
Kladno
18:00
 čtvrtek 12.8.2021
Litvínov
Kladno
17:30
 úterý 17.8.2021
Kladno
Karlovy Vary
17:30
 čtvrtek 19.8.2021
Budějovice
Kladno
17:30

Akreditace

AKTUÁLNĚ (3.8.2021):

Akreditace na přátelská utkání v Příbrami (5.8. od 17:30 s Jihlavou) a v Berouně (17.8. od 17:30 s Karlovými Vary):

S ohledem na velký zájem o přípravné zápasy Rytířů Kladno ve městech Příbram a Beroun a s ohledem na regulaci počtu osob na stadionech v souvislosti s omezeními kvůli pandemii Covid 19 bych vás požádal o to, abyste se na oba zápasy akreditovali (bez akreditace nebude možné na stadion vstoupit). O akreditaci můžete zažádat mailem (na lukas.judl@rytirikladno.cz), a to alespoň 24 hodin před utkáním.

Pro vstup na stadion je v současné době počítat s tímto: Při vstupu na stadion musíte mít negativní RT-PCR test ne starší než 7 dní, nebo negativní antigenní test ne starší než 72 hodin, nebo mezinárodní certifikát prokazující očkování nejméně 14 dní od absolvování druhé dávky očkování, nebo laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Platnost a udělení akreditace:

Akreditovaní zástupci médií se zavazují respektovat návštěvní řád ČEZ stadionu Kladno, dbát pokynů pověřených osob klubu a pořadatelské služby.

Platnost akreditace je jednorázová nebo celosezonní. Klub Rytíři Kladno si vyhrazuje právo akreditaci neudělit, v případě nerespektování návštěvního řádu ČEZ stadionu či pokynů pověřených osob vydanou akreditaci odebrat.

Z kapacitních důvodů nelze garantovat všem redakcím udělení akreditace. V případě, pokud je kapacita tiskového centra a vyhrazených míst nedostačující, si klub Rytíři Kladno vyhrazuje právo upřednostnit redakce dle svého uvážení.

Na utkání bude umožněn vstup do tiskového centra a na vyhrazená místa v lóži (řada 1, místa 1-15) jižní tribuny (nově vchod č. 15) pouze akreditovaným novinářům v nejvyšším počtu dvou osob na redakci včetně fotografa (ve výjimečných a odůvodněných případech po předchozí domluvě možné navýšení). Pravidlo platí i pro klubové redakce soupeřů.

Od sezony 2019/20 nemají akreditovaní novináři a fotografové přístup do VIP zóny. Ta je přístupná až po konci utkání a v jejích prostorách se uskuteční tisková konference s trenéry.

Hokejový klub Rytíři Kladno uznává centrálně vydané akreditace od BPA.

TV a rozhlas

Akreditovaní zástupci TV vysílatelů TELH mají vyhrazené označené místo na lávce nad jižní tribunou.

Akreditovaní zástupci rozhlasových stanic mají vyhrazené místo na lávce nad jižní tribunou.

Informace pro fotografy

Fotografům bude umožněn vstup do tiskového centra (vchod č. 14) a na určená místa - prostor u mantinelu pod jižní tribunou (vchod č. 2). Po domluvě je možné využít prostor mezi střídačkami pro maximální souběžný počet tří fotografů.

Fotografové jsou povinni nosit označenou vestu, bez které mu nebude umožněn vstup na místa vyhrazená pro fotografy. Vestu zapůjčí pověřená osoba klubu v tiskovém centru. V případě jednorázové akreditace je fotograf vestu pověřené osobě povinen po utkání vrátit.


Žádosti o akreditaci

Žádost o akreditaci musí obsahovat požadavek, zda se jedná o akreditaci pro píšícího novináře, fotografa, rozhlas či TV.

V žádosti o akreditaci je nutné uvést kromě jmen osob také název redakce včetně aktuálních kontaktů.

Žádost o akreditaci na jednotlivá utkání je nutné podat nejpozději 24 hodin před daným utkáním.

Se žádostmi o akreditace se obracejte na tiskového mluvčího klubu Lukáše Jůdla, který je kontaktní osobou pro média.


Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí a PR manažer klubu

Tel.: +420 732 793 539

E-mail: lukas.judl@rytirikladno.cz

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU