Akademie CSLH

Hokejový klub Rytíři Kladno má statut adepta Akademie ČSLH

„Cílem projektu je výchova špičkového mládežnického hráče schopného konkurovat nejlepším hráčům ve světovém měřítku ve spojení s absolvováním středního vzdělání.“


Český svaz ledního hokeje

 

AKADEMIE ČSLH přináší:

 • Vysoký standard vybavení a zázemí pro hráče
 • Sjednocené nároky na tréninkový proces, herní systém a mezinárodní kontakty
 • Kvalitní dohled ze strany klubu v otázkách školního prospěchu, docházky a osobní disciplíny
      prostřednictvím klubového školního koordinátora

Školní a studijní zabezpečení

Vladimír Dufek

Petr Kasík

Zodpovědná osoba pro kontakt klubu se školou a rodiči hráčů

 

 • Kontroluje školní docházku hráčů
 • Shromažďuje a vyhodnocuje omluvenky ze školní docházky a tréninků
 • Spolupracuje s rodiči a srovnává s nimi školní výsledky jejich dětí
 • Je povinen doporučit zastavení činnosti hráči na nejbližší herní program
 • Zpracuje společně se školou, rodiči, hráčem program na odstranění školního problému a termín jeho splnění
 • Zodpovídá spolu s generálním manažerem mládeže za dodržování etických pravidel

Základním partnerem  projektu AKADEMIE ČSLH z oblasti školských zařízení je Sportovní gymnázium Kladno.

 

Adresa: Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Obor: Gymnázium se sportovní přípravou /79-42-K/41/

V sezóně 2012/2013 předpokládáme umístění více než padesáti hráčů.

 

Další školská zařízení zapojená do projektu a nabízené studijní obory

Kladenská soukromá střední odborná škola 1.KŠPA
Holandská 2531, Kladno

 • Informační technologie /18-20-M/01/
 • Ekonomika a podnikání (sport. management) /63-41-M/01/
 • Cestovní ruch  /65-42-M/02/
 • Veřejnoprávní činnost  /68-43-M/01/

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

U Hvězdy 2279, Kladno

 • Textilnictví /31-41-M/01/
 • Nábytkářská a dřevařská výroba /33-42-M/01/
 • Truhlář /33-56-H/01/
 • Tesař /36-64-H/01/
 • Zedník /36-67-H/01/
 • Operátor skladování /66-53-H/01/

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Dubská 967, Kladno-Dubí

 • Dopravní prostředky  /23-45-M/01/
 • Telekomunikace  /26-45-M/01/
 • Mechanik elektronik  /26-41-L/01/
 • Strojní mechanik  /23-51-H/01/
 • Elektrikář  /26-51-H/01/
 • Instalatér  /36-52-H/01/ 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
nám. E. Beneše 2353, Kladno

 • Logistické a finanční služby  /37-42-M/01/
 • Veřejnoprávní činnost  /68-43-M/01/
 • Sociální činnost  /75-41-M/01/
 • Kuchař-číšník  /65-51-H/01/
 • Prodavač  /66-51-H/01/
 • Aranžér  /66-52-H/01/

Kroky ke zlepšení tréninkového procesu 2011 - 2012

 • Vybavení posiloven a rozcvičoven družstev mladšího a staršího dorostu, juniorů a „A“ mužstva pomůckami
      a nářadím v hodnotě 3 miliony korun z grantu MŠMT
 • Výstavba posilovny pro družstva mladšího a staršího dorostu
 • Dohoda s městem Kladnem o využívání haly BIOS (kolaudace 09/2011)
 • Využití služeb kondičního trenéra a fyzioterapeutky pro družstva mladšího a staršího dorostu a juniorů
 • Obměna trenérských postů - rozšíření počtu trenérů s licencí „A“ u mládežnických družstev
 • Pořádání interních školících seminářů pro trenéry klubu za pomoci lektorů FTVS UK a ČSLH
 • Vytvoření pozice skauta klubu, videokouče a školního koordinátora
 • Změna herních systémů mladšího dorostu, staršího dorostu a juniorů v návaznosti na hru
      mládežnických reprezentací ČR
 • Vytvoření úspěšného systému náborových akcí dětí ročníků 2003-2007, cca 80 dětí

Plánované kroky pro sezónu 2012 - 2013

 • Udržování rovnováhy mezi Rytíři a PZ Kladno – oba oddíly jsou rovnocennou součástí klubu.
 • Vytvoření týmu full-time trenérů mládeže a vytvoření struktury jejich pracovního vytížení
 • Zajištění zlepšení úrovně stravování hráčů mladšího dorostu, staršího dorostu a juniorů
 • Vytvoření systému doučování hráčů a dohledu nad školní docházkou
 • Zavedení specializovaných tréninků pro obránce a útočníky, vytvoření pozice kondiční trenér
      pro kategorii 13 až 18 let
 • Zavedení výběrových tréninků s rozdílným tematickým zaměřením na herní činnosti jednotlivce
      (přihrávka, osobní souboj, odebírání kotouče atd.), využití krasobruslaře pro nácvik techniky
      bruslení nejmenších
 • Interní semináře pro trenéry klubu s lektory FTVS UK, ČSLH