Hokejový klub Kladno je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, jehož posláním je podporovat a rozvíjet sportovní a tělovýchovnou činnost. V současné době sdružuje 11 hokejových žákovských a mládežnických družstev, což čítá cca 300 dětí.

 

Jeho sídlem je město Kladno, má však působnost na celém území ČR. Dle zák. č. 83/1990 Sb. je právnickou osobou, která vystupuje pod názvem Hokejový klub Kladno, občanské sdružení.

 

Své poslání plní tím, že pořádá, organizuje a ovlivňuje sportovní a tělovýchovnou činnost a společenskou aktivitu fyzických a právnických osob v rozsahu své působnosti s cílem rozšiřovat členskou základnu. Prosazuje, hájí a chrání společné zájmy a práva členů vůči státním, okresním, obecním, sportovním, tělovýchovným a jiným orgánům a organizacím a zastupuje je v případech, kdy je jednáno o věcech, přesahujících působnost jednoho člena. Provozuje společné činnosti a služby a k tomu si vytváří potřebné ekonomické a materiální podmínky.

 

Navazuje a udržuje kontakty se zahraničními institucemi obdobného zaměření a podporuje jejich rozvoj. Provozuje hospodářskou činnost – včetně činnosti zahraniční – a za tím účelem zřizuje vlastní podniky a hospodářská zařízení.

 

K dosažení optimálních výsledků při plnění svých úkolů se sdružuje s jinými oddíly, hospodářskými organizacemi či jinými institucemi v místě své působnosti i mimo ně. 

 

Žádosti o dotace pro rok 2015:

SZNR – Audiovizuální technika - ZS ·

 • Vyhlášení výběrového řízení: 17. 8. 2015 ·
 • Ukončení výběrového řízení: 27. 8. 2015 ·
 • Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti NOWATRON spol. s.r.o.

 

Žádosti o dotace pro rok 2014:

SZNR – Nákup ozvučení a časomíry - LED ·

 • Vyhlášení výběrového řízení: 27. 8. 2014 ·
 • Ukončení výběrového řízení: 10. 9. 2014 ·
 • Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti NOWATRON spol. s.r.o.

 

SZNR – Fyzioterapeutické zařízení - LED ·

 • Vyhlášení výběrového řízení: 27.8.2014 ·
 • Ukončení výběrového řízení: 9.9.2014 ·
 • Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti BTL zdravotní technika, a.s.

 

Žádosti o dotace pro rok 2013:

SZNR – dodání systému odvlhčování a temperování 2. tréninkové haly ZS v Kladně

 • Vyhlášení výběrového řízení: 17. ledna 2011
 • Ukončení výběrového řízení: 14. února 2011
 • Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti PULSKLIMA, spol s.r.o.     
 

SZNR – dodání systému na doplnění odvětrání pro 2. ZS v Kladně v prostorách šaten („krček“),
vč. odvětrání sociálního zařízení (WC + sprchy).

 
 • Vyhlášení výběrového řízení: 1. února 2012
 • Ukončení výběrového řízení: 23. února 2012
 • Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti Thermica plus spol. s.r.o.

 

Žádosti o dotace pro rok 2012:

 
SZNR-nákup rolby na elektrický pohon
 
 • Vyhlášení výběrového řízení: 13. února 2012
 • Ukončení výběrového řízení: 28. února 2012
 • Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti HOKEJ-SPORT CZ, s.r.o.    
 
SZNR-nákup hokejových mantinelů s příslušenstvím
 
 • Vyhlášení výběrového řízení: 13. února 2012
 • Ukončení výběrového řízení: 29.února 2012
 • Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti HOKEJ-SPORT CZ, s.r.o.    

 

Žádosti o dotace pro rok 2011

 
SZNR-nákup vozidla
 
 • Vyhlášení výběrového řízení: 3. srpna 2011
 • Ukončení výběrového řízení: 19. srpna 2011
 • Jako nejvhodnější nabídka je vybrána nabídka společnosti AUTO-ROCH s.r.o.
 
SZNR-tréninkové vybavení
 
 • Vyhlášení výběrového řízení: 20. července 2011
 • Ukončení výběrového řízení: 24. srpna 2011
 • Jako nejvhodnější nabídka je vybrána nabídka společnosti Domafit fitness, s.r.o.